Polovna mehanizacija

Broj sati: 0h
Broj sati: 1 500h
Broj sati: 3 450h
Broj sati: 18 840h
Broj sati: 20 252h
Broj sati: 12 898h
Broj sati: 3 000h
Broj sati: 15 614h
Broj sati: 9 414h
Broj sati: 10 020h
Broj sati: 7 539h
Broj sati: 3 556h
Broj sati: 14 052h
Broj sati: 6 468h
Broj sati: 7 845h
Broj sati: 5 433h
Broj sati: 9 589h
Broj sati: 6 733h
Broj sati: 2 990h
Broj sati: 6 488h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 16 782h
Broj sati: 10 892h
Broj sati: 7 493h
Broj sati: 6 237h
Broj sati: 50 340h
Broj sati: 8 142h
Broj sati: 9 884h
Broj sati: 42 966h
Broj sati: 1 530h
Broj sati: 9 876h
Broj sati: 9 588h
Broj sati: 9 791h
Broj sati: 12 500h
Broj sati: 1 193h
Broj sati: 17 113h
Broj sati: 11 529h
Broj sati: 29 352h
Broj sati: 5 230h
Broj sati: 1 662h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 7 021h
Broj sati: 25 983h
Broj sati: 22 563h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 800h
Broj sati: 0h
Broj sati: 3 278h
Broj sati: 6 000h
Broj sati: 671h
Broj sati: 5 439h