Polovna mehanizacija

Broj sati: 9 012h
Broj sati: 1 102h
Broj sati: 13 000h
Broj sati: 13 727h
Broj sati: 9 884h
Broj sati: 8 640h
Broj sati: 11 925h
Broj sati: 852h
Broj sati: 1 995h
Broj sati: 0h
Broj sati: 1 235h
Broj sati: 1 186h
Broj sati: 8 996h
Broj sati: 0h
Broj sati: 1 076h
Broj sati: 8 915h
Broj sati: 67 168h
Broj sati: 5 038h
Broj sati: 843h
Broj sati: 639h
Broj sati: 17 113h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 1 541h
Broj sati: 5 004h
Broj sati: 4 114h
Broj sati: 897h
Broj sati: 13 449h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 3 647h
Broj sati: 518h
Broj sati: 8 597h
Broj sati: 2 564h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 809h
Broj sati: 1 698h
Broj sati: 1 530h
Broj sati: 8 237h
Broj sati: 907h
Broj sati: 19 560h
Broj sati: 50 340h
Broj sati: 9 589h
Broj sati: 18 840h
Broj sati: 3 000h
Broj sati: 17 415h
Broj sati: 4 836h
Broj sati: 7 021h
Broj sati: 6 237h
Broj sati: 0h
Broj sati: 6 468h
Broj sati: 6 488h
Broj sati: 8 142h
Broj sati: 9 588h
Broj sati: 1 193h
Broj sati: 0h
Broj sati: 6 000h
Broj sati: 5 439h