Polovna mehanizacija

Broj sati: 2 229h
Broj sati: 1 530h
Broj sati: 17 217h
Broj sati: 12 584h
Broj sati: 2 075h
Broj sati: 30 018h
Broj sati: 1 408h
Broj sati: 10 285h
Broj sati: 4 554h
Broj sati: 543h
Broj sati: 5 677h
Broj sati: 10 163h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 6 763h
Broj sati: 6 185h
Broj sati: 518h
Broj sati: 13 727h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 3 206h
Broj sati: 20 600h
Broj sati: 2 496h
Broj sati: 8 998h
Broj sati: 1 541h
Broj sati: 1 800h
Broj sati: 1 210h
Broj sati: 8 597h
Broj sati: 8 915h
Broj sati: 5 004h
Broj sati: 27 042h
Broj sati: 16 239h
Broj sati: 0h
Broj sati: 9 884h
Broj sati: 0h
Broj sati: 8 996h
Broj sati: 843h
Broj sati: 639h
Broj sati: 17 113h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 897h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 8 237h
Broj sati: 907h
Broj sati: 50 340h
Broj sati: 9 589h
Broj sati: 3 000h
Broj sati: 4 836h
Broj sati: 7 021h
Broj sati: 0h
Broj sati: 6 488h
Broj sati: 8 142h
Broj sati: 9 588h
Broj sati: 0h
Broj sati: 6 000h