Polovna mehanizacija

Broj sati: 5 230h
Broj sati: 6 733h
Broj sati: 18 840h
Broj sati: 20 252h
Broj sati: 8 186h
Broj sati: 1 662h
Broj sati: 960h
Broj sati: 42 966h
Broj sati: 9 876h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 8 638h
Broj sati: 7 021h
Broj sati: 6 909h
Broj sati: 25 983h
Broj sati: 22 563h
Broj sati: 5 530h
Broj sati: 8 142h
Broj sati: 29 115h
Broj sati: 0h
Broj sati: 9 589h
Broj sati: 6 039h
Broj sati: 9 588h
Broj sati: 0h
Broj sati: 800h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 14 638h
Broj sati: 6 600h
Broj sati: 16 779h
Broj sati: 3 450h
Broj sati: 0h
Broj sati: 10 835h
Broj sati: 3 278h
Broj sati: 9 791h
Broj sati: 6 000h
Broj sati: 671h
Broj sati: 12 500h
Broj sati: 11 157h
Broj sati: 5 439h
Broj sati: 1 193h
Broj sati: 17 113h
Broj sati: 10 625h
Broj sati: 7 000h
Broj sati: 12 132h
Broj sati: 11 453h
Broj sati: 3 020h
Broj sati: 29 352h
Broj sati: 9 884h
Broj sati: 6 488h