Polovna mehanizacija

Broj sati: 6 249h
Broj sati: 3 724h
Broj sati: 7 530h
Broj sati: 1 210h
Broj sati: 2 046h
Broj sati: 10 976h
Broj sati: 22 563h
Broj sati: 8 638h
Broj sati: 12 220h
Broj sati: 29 115h
Broj sati: 19 256h
Broj sati: 5 817h
Broj sati: 0h
Broj sati: 977h
Broj sati: 9 876h
Broj sati: 9 589h
Broj sati: 30 813h
Broj sati: 6 056h
Broj sati: 12 227h
Broj sati: 4 800h
Broj sati: 4 163h
Broj sati: 12 983h
Broj sati: 9 863h
Broj sati: 9 375h
Broj sati: 9 791h
Broj sati: 6 567h
Broj sati: 10 415h
Broj sati: 18 899h
Broj sati: 16 779h
Broj sati: 0h
Broj sati: 3 278h
Broj sati: 0h
Broj sati: 5 584h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 11 560h
Broj sati: 5 497h
Broj sati: 273h
Broj sati: 960h
Broj sati: 10 835h
Broj sati: 13 973h
Broj sati: 6 600h
Broj sati: 1 415h
Broj sati: 3 109h
Broj sati: 3 450h
Broj sati: 14 252h
Broj sati: 10 702h
Broj sati: 13 931h
Broj sati: 3 188h
Broj sati: 6 030h
Broj sati: 6 468h
Broj sati: 9 500h
Broj sati: 8 600h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 6 039h
Broj sati: 13 000h
Broj sati: 11 000h
Broj sati: 800h
Broj sati: 9 884h
Broj sati: 0h
Broj sati: 8 142h
Broj sati: 0h
Broj sati: 12 600h
Broj sati: 9 588h
Broj sati: 6 488h
Broj sati: 14 479h
Broj sati: 25 983h
Broj sati: 15 245h