Polovna mehanizacija

Broj sati: 9 589h
Broj sati: 800h
Broj sati: 9 884h
Broj sati: 18 840h
Broj sati: 3 000h
Broj sati: 14 340h
Broj sati: 12 000h
Broj sati: 3 165h
Broj sati: 17 415h
Broj sati: 5 668h
Broj sati: 5 310h
Broj sati: 8 000h
Broj sati: 2 453h
Broj sati: 3 642h
Broj sati: 1 232h
Broj sati: 1 541h
Broj sati: 5 000h
Broj sati: 7 679h
Broj sati: 4 836h
Broj sati: 3 638h
Broj sati: 8 273h
Broj sati: 6 302h
Broj sati: 1 102h
Broj sati: 1 076h
Broj sati: 7 021h
Broj sati: 8 500h
Broj sati: 10 220h
Broj sati: 3 763h
Broj sati: 1 698h
Broj sati: 6 344h
Broj sati: 9 740h
Broj sati: 7 334h
Broj sati: 15 000h
Broj sati: 27 669h
Broj sati: 6 237h
Broj sati: 11 686h
Broj sati: 907h
Broj sati: 14 404h
Broj sati: 12 186h
Broj sati: 1 231h
Broj sati: 7 845h
Broj sati: 2 990h
Broj sati: 1 530h
Broj sati: 843h
Broj sati: 8 715h
Broj sati: 0h
Broj sati: 7 539h
Broj sati: 14 052h
Broj sati: 6 468h
Broj sati: 6 488h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 10 892h
Broj sati: 7 493h
Broj sati: 50 340h
Broj sati: 8 142h
Broj sati: 42 966h
Broj sati: 9 876h
Broj sati: 9 588h
Broj sati: 12 500h
Broj sati: 1 193h
Broj sati: 17 113h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 25 983h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 3 278h
Broj sati: 6 000h
Broj sati: 5 439h