Polovna mehanizacija

Broj sati: 18 496h
Broj sati: 10 518h
Broj sati: 31 290h
Broj sati: 14 401h
Broj sati: 12 000h
Broj sati: 3 072h
Broj sati: 5 431h
Broj sati: 12 769h
Broj sati: 2 613h
Broj sati: 14 341h
Broj sati: 50 340h
Broj sati: 17 217h
Broj sati: 5 400h
Broj sati: 19 702h
Broj sati: 1 530h
Broj sati: 13 053h
Broj sati: 6 500h
Broj sati: 35 188h
Broj sati: 17 668h
Broj sati: 7 282h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 4 114h
Broj sati: 13 725h
Broj sati: 5 000h
Broj sati: 8 900h
Broj sati: 850h
Broj sati: 9 747h
Broj sati: 8 935h
Broj sati: 3 360h
Broj sati: 7 500h
Broj sati: 2 456h
Broj sati: 6 353h
Broj sati: 10 300h
Broj sati: 17 415h
Broj sati: 5 300h
Broj sati: 8 597h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 1 541h
Broj sati: 4 836h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 3 206h
Broj sati: 30 018h
Broj sati: 13 727h
Broj sati: 6 763h
Broj sati: 16 239h
Broj sati: 3 000h
Broj sati: 843h
Broj sati: 2 075h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 6 000h
Broj sati: 7 021h
Broj sati: 17 113h
Broj sati: 0h
Broj sati: 6 488h
Broj sati: 2 229h
Broj sati: 4 554h
Broj sati: 543h
Broj sati: 518h
Broj sati: 0h
Broj sati: 1 800h
Broj sati: 1 210h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 897h
Broj sati: 907h
Broj sati: 8 142h
Broj sati: 9 588h