Polovna mehanizacija

Broj sati: 4 712h
Broj sati: 6 866h
Broj sati: 50 340h
Broj sati: 4 475h
Broj sati: 2 441h
Broj sati: 9 521h
Broj sati: 29 171h
Broj sati: 0h
Broj sati: 6 488h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 17 113h
Broj sati: 3 000h
Broj sati: 18 150h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 6 763h
Broj sati: 16 239h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 2 229h
Broj sati: 35 188h
Broj sati: 5 000h
Broj sati: 18 496h
Broj sati: 30 028h
Broj sati: 8 544h
Broj sati: 8 721h
Broj sati: 14 556h
Broj sati: 1 037h
Broj sati: 2 380h
Broj sati: 10 385h
Broj sati: 300h
Broj sati: 6 540h
Broj sati: 7 680h
Broj sati: 4 846h
Broj sati: 4 829h
Broj sati: 9 950h
Broj sati: 10 285h
Broj sati: 10 300h
Broj sati: 13 000h
Broj sati: 11 190h
Broj sati: 13 141h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 9 588h