Polovna mehanizacija

Broj sati: 9 375h
Broj sati: 4 155h
Broj sati: 6 180h
Broj sati: 9 791h
Broj sati: 6 567h
Broj sati: 8 800h
Broj sati: 2 200h
Broj sati: 10 415h
Broj sati: 18 899h
Broj sati: 9 830h
Broj sati: 16 779h
Broj sati: 0h
Broj sati: 3 278h
Broj sati: 0h
Broj sati: 9 000h
Broj sati: 5 584h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 11 560h
Broj sati: 2 478h
Broj sati: 5 497h
Broj sati: 273h
Broj sati: 960h
Broj sati: 10 835h
Broj sati: 13 973h
Broj sati: 6 600h
Broj sati: 1 415h
Broj sati: 3 109h
Broj sati: 3 450h
Broj sati: 14 252h
Broj sati: 10 702h
Broj sati: 13 931h
Broj sati: 3 188h
Broj sati: 6 030h
Broj sati: 6 468h
Broj sati: 8 000h
Broj sati: 9 500h
Broj sati: 6 400h
Broj sati: 8 600h
Broj sati: 14 095h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 6 039h
Broj sati: 13 000h
Broj sati: 11 000h
Broj sati: 800h
Broj sati: 9 884h
Broj sati: 0h
Broj sati: 8 142h
Broj sati: 0h
Broj sati: 12 600h
Broj sati: 9 588h
Broj sati: 6 488h
Broj sati: 13 000h
Broj sati: 14 479h
Broj sati: 25 983h
Broj sati: 15 245h