Polovna mehanizacija

Broj sati: 14 340h
Broj sati: 6 568h
Broj sati: 7 669h
Broj sati: 6 536h
Broj sati: 809h
Broj sati: 1 541h
Broj sati: 2 453h
Broj sati: 1 698h
Broj sati: 6 344h
Broj sati: 3 642h
Broj sati: 3 638h
Broj sati: 8 273h
Broj sati: 1 530h
Broj sati: 8 237h
Broj sati: 907h
Broj sati: 12 939h
Broj sati: 14 557h
Broj sati: 3 044h
Broj sati: 7 212h
Broj sati: 19 560h
Broj sati: 11 497h
Broj sati: 50 340h
Broj sati: 2 622h
Broj sati: 1 995h
Broj sati: 9 589h
Broj sati: 9 884h
Broj sati: 18 840h
Broj sati: 3 000h
Broj sati: 17 415h
Broj sati: 8 000h
Broj sati: 4 836h
Broj sati: 6 302h
Broj sati: 7 021h
Broj sati: 8 500h
Broj sati: 7 334h
Broj sati: 6 237h
Broj sati: 11 686h
Broj sati: 1 231h
Broj sati: 2 990h
Broj sati: 843h
Broj sati: 0h
Broj sati: 14 052h
Broj sati: 6 468h
Broj sati: 6 488h
Broj sati: 10 200h
Broj sati: 10 892h
Broj sati: 8 142h
Broj sati: 42 966h
Broj sati: 9 876h
Broj sati: 9 588h
Broj sati: 12 500h
Broj sati: 1 193h
Broj sati: 17 113h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 25 983h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 0h
Broj sati: 3 278h
Broj sati: 6 000h
Broj sati: 5 439h