Klešta za drobljenje kamena, betona ...

Klešta za drobljenje
za bagere
Video: 
Photo gallery: 
Klešta za drobljenje za bagere
klešta za teške mašine
klešta za drobljenje betona i kamena
klešta za Volvo bagere
klešta za CAT bagere
klešta za JCB bagere
klešta za rušenje, teške mašine
scrap shears for demolition machinery
klešta za drobljenje, teške mašine

KLEŠTA ZA DROBLJENJE
Model Krpan

Klešta za drobljenje kamena, betona, šljake i sl. - Balavto proizvodnja


Sama klešta i element za priključivanje na kleštima, zavisi od bagera na koji se priključuju i radova koji će se izvoditi i izrađuju se u skladu s tim - po meri.