Iskopno - nagibne kašike za bagere

Iskopno - nagibne kašike za bagere
Specijalne kašike
Photo gallery: 
iskopno - nagibna kašika za bagere
Iskopno - nagibna kašika za bagere po meri
Balavto Iskopno - nagibne kašike za bagere
Element za priključivanje na kašici izrađujemo po meri
iskopno - nagibne kašike za Volvo bagere
Proizvodnja iskopno - nagibne kašike za bagere
Balavto proizvodnja
Ojačana (Heavy Duty) iskopno - nagibna kašika za bagere
iskopno - nagibna kašika za CAT bagere
Element za priključivanje na kašici izrađujemo po meri u skladu sa sistemom priključivanja na bageru
Specijalne iskopno - nagibne kašike za bagere
Specijalne iskopno - nagibne kašike za bagere: kopanje i nagibanje
Ojačana (Heavy Duty) iskopno - nagibna kašika za bagere
iskopno - nagibna kašika za Daewoo bagere
iskopno - nagibna kašika za Takeuchi bagere

ISKOPNO - NAGIBNA KAŠIKA ZA BAGERE
Specijalna kašika

Iskopno nagibna kašika za bagere je namenjena kopanju, sa mogućnošću nagibanja u desno i levo.
To predstavlja veliku prednost tokom radova kopanja, jer vam omogućava kopanje, ne samo sa ravno postavljenom kašikom, nego i sa kašikom, koja je nagnuta za 40 stepeni.
Mehanizam nagibanja omogućava nagibanje kašike za 40 ° (desno/levo)

Iskopno - Nagibna kašika je ujedno i šira od klasičnih iskopnih kašika, što omogućava izvođenje radova ravnanja (niveliranja).

 
Zbog svoje širine, primerna je za radove ravnanja

 

 

Ojačana (Heavy Duty) iskopno - nagibna kašika

Iskopno-nagibna kašika može biti proizvedena u standardnoj ili ojačanoj (Heavy Duty) verziji. Heavy Duty kašika je specijalno napravljena za rad u težim uslovima.


Možemo napraviti izkopno-nagibne kašike za sve vrste bagera.
Element za priključivanje na kašici je isto tako napravljen po meri u skladu sa vašim bagerom, odnosno vrstom spojke, koju koristite.