Hidraulički grajfer BG13

Hidraulički grajfer BG13 

Hidraulički grajfer BG13 namenjen je za korištenje na bagerima od 12 - 16 tona.
Često se koriste za: klasično grabljenje - rukovanje materijalom (kamen, drvo, gvožđe..), za sortiranje materijala na otpadima i tokom radova rušenja, za postvaljanje kamena (izrada potpornih zidova), itd.

Proizvodimo ih u skladu sa potrebama stranke i moguće ga je izraditi u 3 različite verzije:
grajfer za bager
1. Grajfer BG13 bez rotatora (za rototilt)
grajfer, klešta za bager
2. Grajfer BG13 sa rotatorom
viseći grajfer
3. Grajfer BG13 sa visećim rotatorom

1. Grajfer BG13 bez rotatora (namenjen za korištenje sa rototiltom)

Hidraulički grafer BG13 biti dostavljen kao samostalna jedinica i priključen direktno na ploču za priključivanje na bageru.
Delovanje: klasično grabljenje i rukovanje različitim materijalom: kamen, drvo, gvožđe, otpad...


Efikasnost ovakvog grajfera, može se povećati dodavanjem ROTOTILTA, koji predstavlja neke vrste zglob, odnosno fleksibilan spoj između bagera i grajfera. Tiltrotator omogućava neograničenu rotaciju i nagibanje do 40 stepeni u desno/levo. 
Delovanje: 360°rotacija, 40° nagibanje, grabljenje i rukovanje različitim materijalom: kamen, drvo, gvožđe, otpad...


Više o grajferu BG13 sa montiranim rototiltom, proćitajte - ovde.

2. Grajfer BG13 sa rotatorom

U hidraulički grajfer BG13 moguće je ugraditi specijalni  ROTATOR (rotaciona glava).
Rotatoromogućava neograničenu rotaciju grajfera, podnosi velika osovinska i prečna opterećenja i osigurava normalno delovanje grajfera. 
Delovanje: 360°rotacija i grabljenje (kamen, drvo, gvožđe, otpad, i sl... ).

Više o grajferu BG13 sa rotatorom pročitajte - ovde.

 

3. Grajfer BG13 sa visećim rotatorom

Specijalni, viseći Rotator isto tako može biti integrisan u Grajfer BG13.
Viseći Grajfer BG13 namenjen je za upotrebu u situacijama gde precizno rukovanje nije neophodno i predstalja odlično oruđe prillikom rada sa otpadnim materijalom na otpadima, drvetom i sl..

 

greifer fur bagger
Grajfer BG13 bez rotatora (Opcija 1.)
Grajfer sa rototiltom
Grajfer BG13 sa montiranm rototiltom (Opcija 1.)
hidraulički grajfer
Grajfer BG13 sa rotatorom (opcija 2.)
grajfer, klešta za bager
Grajfer BG13 sa visećim rotatorom (Opcija 3.)