Rototilt za bagere

Rototilt

za bagere
Tehnični podatki: 
Rotacija
Neograničena (360°)
Nagibanje
do 40° u dva smera
Photo gallery: 
Rototilt za bagere Volvo
Grajfer priključen na bager preko rototilta
Rototilt za bagere Cat
Rototilt za bagere Komatsu
Rototilt za mini bagere
Video: 

ROTOTILT

Možemo reći da rototilt predstavlja neke vste zglob bagera odnono izvanredno funkcionalnu vezu između ruke bagera i priključka. Omogućava neograničenu rotaciju priključka (360°) spojenog na njega i nagibanje za 40° u dva smera.
 
Primeran za različite vrste radova: 
 • Kod zaključnih radova na zemlji
 • U kombinaciji sa grajferom primeran je prilikom postavaljanja kamenja i izrade kamenih potpornih zidova.
 • Vrlo praktičan je prilikom radova na železničkim prugama (lakše manevrisanje na ograničenom porostoru), gde je mašina postavljena na prugu.
 • U kombinaciji sa kleštama veoma je praktično oruđe za pomoć prilikom šumarskih radova.
 • U kombinaciji sa rezačem za asfalt  često se koristi prilikom radova na cestama.

    Engcon tiltrotator with shears    Engcon tiltrotator for excavator

Prednosti:
 • Omogućava kombinaciju rotacije priključka za 360° i nagibanja u levo ili desno za 40°
 • Poveća funkcionalnost mašine
 • Potrebno manje prostora za manevrisanje mašinom
 • Poveća se opseg dometa priključka
 • Poveća se preciznost rada
 • Zamijeni funkciju nagibne planirne kašike sa dodatnom mogućnošću rotacije i prikljućivanja različitih vrsta priključaka, kao što su grajferi, klešta, vibro-ploče, rezači asfalta, produžeci ruke ..
Kod nas mžete nabaviti rotootilte za sve vrste bagera.
Javite nam se direktno za više informacija.