Rototilt

Rototilt za bagere
za bagere
Tehnični podatki: 
Rotacija
Neograničena (360°)
Nagibanje
do 40° u dva smera
Video: 
Photo gallery: 
Rototilt za bagere Volvo
Grajfer priključen na bager preko rototilta
Rototilt za bagere Cat
Rototilt za bagere Komatsu
Rototilt za mini bagere

ROTOTILT

Možemo reći da rototilt predstavlja neke vste zglob bagera odnono izvanredno funkcionalnu vezu između ruke bagera i priključka. Omogućava neograničenu rotaciju priključka (360°) spojenog na njega i nagibanje za 40° u dva smera.
 
Primeran za različite vrste radova: 
 • Kod zaključnih radova na zemlji
 • U kombinaciji sa grajferom primeran je prilikom postavaljanja kamenja i izrade kamenih potpornih zidova.
 • Vrlo praktičan je prilikom radova na železničkim prugama (lakše manevrisanje na ograničenom porostoru), gde je mašina postavljena na prugu.
 • U kombinaciji sa kleštama veoma je praktično oruđe za pomoć prilikom šumarskih radova.
 • U kombinaciji sa rezačem za asfalt  često se koristi prilikom radova na cestama.

    Engcon tiltrotator with shears    Engcon tiltrotator for excavator

Prednosti:
 • Omogućava kombinaciju rotacije priključka za 360° i nagibanja u levo ili desno za 40°
 • Poveća funkcionalnost mašine
 • Potrebno manje prostora za manevrisanje mašinom
 • Poveća se opseg dometa priključka
 • Poveća se preciznost rada
 • Zamijeni funkciju nagibne planirne kašike sa dodatnom mogućnošću rotacije i prikljućivanja različitih vrsta priključaka, kao što su grajferi, klešta, vibro-ploče, rezači asfalta, produžeci ruke ..
Kod nas mžete nabaviti rotootilte za sve vrste bagera.
Javite nam se direktno za više informacija.