Specijalni kompresor za rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom

Vaš bager možemo opremiti sa specijalnim kompresorom na hidraulički pogon, koji generiše visok pritisak zraka i omogućava siguran rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom, bez bojazni da će voda da uđe u čekić.

Specijalna oprema za rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom

Specijalni kompresor na hidraulički pogon, hidrauličku snagu bagera transformiše u zrak pod visokim pritiskom.
Prilikom upotrebe čekića za rad pod vodom, ovaj zrak pod pritiskom, koji se pomoću hidrauličkih cevi dovodi u hidraulični čekić, potiskuje vodu i onemogućava njeno prodiranje u čekić. Specijalni kompresor na hidraulički pogon veoma je jednostavan za upotrebu i može se montirati na praktično bilo koju mašinu.

Komponente sistema, koji omogućava siguran rad sa čekićem pod vodom

Na donjoj slici prikazane su komponente sistema:

1. Specijalni kompresor na hidraulički pogon, koji generiše visok pritisak zraka, montiran na bager.
2. Hidrauličke cevi, koje dovode zrak pod pritiskom u čekić.
3. Zrak pod pritiskom potiskuje vodu i omogućava nesmetan rad sa čekićem ispod površine vode

specijalni kompresor za rad sa pikhamerom pod vodom

Različite mogućnosti korištenja specijalnih kompresora na hidraulički pogon

Odnos snaga–veličina kod specijalnih kompresora je optimalan. U većini slučajeva ovaj specialni, kompaktni kompresor na hidraulički pogon, može zameniti stare, robusne kompresore, koje je potrebno vući po terenu, a s obzirom da ga imate montiranog na bager, pri ruci vam je u svakom trenutku.
Pouzdani specijalni kompresori na hidraulički pogon ne trebaju dodatno gorivo,  a u poređenju sa klasičnim kompresorima, rade duže vremena sa dosta manje održavanja.

Područje upotrebe specijalnih kompresora veoma je široko. Specijalni kompresori na hidraulički pogon generišu snagu za rad pneumatičkih alata, vanjske opreme, za čišćenje zrakom pod visokim pritiskom, itd.
Pogodni su i za zahtevniju, profesionalnu upotrebu u kamenolomima, rudnicima, itd.

specijalni kompresor za rad sa pikhamerom pod vodom

 

Januar, 2016.   

Donji video prikazuje rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom. 

Rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom
Bager sa montiranim specijalnim kompresorom, prilikom rada sa pikhamerom pod vodom
Specijalni kompresor za rad sa pikhamerom pod vodom
Specijalni kompresor za rad sa pikhamerom pod vodom montiran na bager
Specijalni kompresor za rad sa pikhamerom pod vodom montiran na bager
Rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom